GIỚI THIỆU CHUNG

Quá trình hình thành của Hala Academy bắt đầu từ những trăn trở của tôi khi còn là một sinh viên, khi tôi nhận ra rằng không phải tất cả các kiến thức được học trong trường đều có giá trị trong xã hội và thực tế làm việc.

    Khi tôi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm ở công ty đầu tiên, tôi đã gặp nhiều khó khăn vì thiếu hiểu biết về các kiến thức mới và chuyên ngành. Bên cạnh đó, tôi cũng gặp khó khăn trong việc hiểu các thuật ngữ chuyên môn mà đồng nghiệp sử dụng. Tất cả những thử thách này đã làm tôi nhận ra rằng cần phải trang bị cho các sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt kịp với thực tế làm việc.

CÔNG TY TNHH HALA ACADEMY

HALA ACADEMY

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Từ khi bắt đầu hành trình hình thành và phát triển hai năm trước, HaLa Academy ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để phát triển và theo đuổi mục tiêu đào tạo kỹ sư toàn cầu.

Chúng tôi không chỉ xem thành công thương mại là mục tiêu cuối cùng, mà còn đặt ra một sứ mệnh lớn hơn là tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thành công của các kỹ sư tương lai.

MR. PHAM VAN VU

HALA ACADEMY GLOBAL

TẦM NHÌN

MỤC TIÊU

KHÁT VỌNG